SOCIAL MEDIA

Uređaj T-o-G GSM

Kod telemetrijskog mjerenja krvni pritisak se mjeri 8-12 sedmica, 2-3 puta dnevno.

Nakon mjerenja, izmjerene vrijednosti automatski se šalju iz Tel-O-Graph ® GSM na softver za upravljanje hipertenzijom (HMS CS). Podaci se mogu prenijeti putem GDT ili HL-7 iz HMS CS u softver kod ljekara.Tel-O-Graph ® GSM smanjuje broj posjeta ljekaru i time smanjuje troškove za ljekara, medicinsko osoblje i za pacijenta. Istovremeno ljekar ima dobar uvid u vrijednosti krvnog pritiska kod pacijenta kroz duži period, tim se značajno poboljšava kontrola i liječenje hipertenzije kod pacijenata.


Click: Uputa word prilog (att.)

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o medicinskom sredstvu. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza I neželjenim dejstvima medicinskog sredstva posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

POČETNA HIPERTENZIJA NOVOSTI ZANIMLJIVOSTI KONTAKT